DK eOffice

DK eOffice
  • Android 4.1 Android
  • Version: 1.0.7
  • 27 MB
Download

Updated to version 1.0.7!


app Name DK eOffice
Version 1.0.7
Developer Danh Khoi Group
OS Android 4.1
Updated 2023-03-15
DK eOffice 1 DK eOffice 2 DK eOffice 3 DK eOffice 4 DK eOffice 5

Download DK eOffice app Android

DK eOffice cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp tra cứu thông tin, quản lý lưu trữ tài liệu dự án. Cho phép các đơn vị điều hành công việc, chuẩn hóa từng quy trình hoạt động trong công ty với mục tiêu văn phòng không giấy.
- Thông báo: Chức năng thông báo trên ứng dụng sẽ giúp chúng ta nắm rõ các thông tin sự kiện và các hoạt động của Công ty một cách nhanh chóng, giúp các Đơn vị quản lý được tất cả các nội dung thông báo của Công ty.
- Nghỉ phép: Giúp chúng ta tạo phiếu nghỉ phép, công tác ngoài, nghỉ bù, lưu trữ các thông tin nghỉ phép đã tạo. Cung cấp thông tin ngày phép cho người dùng: tổng số ngày phép, số ngày đã nghỉ, số ngày phép còn lại.
- Chấm công: Hệ thống tự động hóa lấy vân tay, giải trình vân tay, quy trình chấm công điện tử được phê duyệt từ Trưởng đơn vị. Quy trình phê duyệt ngoài giờ. Tổng hợp bảng công của công ty.
- Công văn: Chức năng dùng để quản lý toàn bộ văn thư/công văn gửi đến công ty và từ công ty gửi ra ngoài hay gửi trong nội bộ. Thông qua quy trình: Tiếp nhận, lưu trữ, trao đổi, giải quyết văn thư/công văn, cuối cùng là ban hành.
- Trình ký: tương các hồ sơ trong doanh nghiệp. Chủ trương được phê duyệt một cách nhanh chóng, tài liệu được lưu trữ an toàn, phân quyền quản lý chặc chẽ và tra cứu dễ dàng. Trình ký online giúp chuẩn hóa và giám sát được các quy trình. Tất cả các hoạt động phải tuân theo các văn bản lập quy của công ty và tập đoàn.
- Văn bản lập quy: tổng hợp và quản lý các văn bản lập quy của công ty và tập đoàn.
- Danh bạ: Hệ thống hỗ trợ tra cứu thông tin như: công ty, sơ đồ tổ chức, phòng ban, các thông tin các nhân.
- Lịch làm việc: quản lý các công việc cá nhân, cập nhật lịch, tổng hợp lịch hằng ngày, tạo ghi chú. Tra cứu lịch làm việc của lãnh đạo và các nhân viên khác.
- Quản lý công việc: Một tính năng hữu ích giúp quản lý thông tin, nguồn lực, báo cáo, nhắc nhở thực hiện công việc và thống kê công việc của người dùng.
  • 4
4 (184268)

Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 100+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download All Apps And Games without registration and send SMS!

Related