Hồng Ký - Bảo hành điện tử

Hồng Ký - Bảo hành điện tử
  • Android 4.1 Android
  • Version: 1.0.4.353
  • 123 MB
Download

Updated to version 1.0.4.353!


app Name Hồng Ký - Bảo hành điện tử
Version 1.0.4.353
Developer HỒNG KÝ
OS Android 4.1
Updated 2023-03-21

Download Hồng Ký - Bảo hành điện tử app Android

Hồng Ký – Bảo hành điện tử
Hỗ trợ người bán hàng kích hoạt bảo hành, kiểm tra thời hạn bảo hành còn lại và theo dõi tình trạng sửa chữa.
Các chức năng chính của ứng dụng gồm:
- Kích hoạt bảo hành điện tử thay thế phiếu bảo hành giấy.
- Tra cứu, nhận thông báo về trạng thái bảo hành và sửa chữa của sản phẩm.
- Thông tin trạm bảo hành, địa chỉ, hướng dẫn đường đi đến trạm.
- Thông tin sản phẩm mới, công nghệ mới.
- Hướng dẫn sử dụng, phương pháp hàn, kỹ thuật hàn.
- Cập nhật thông báo cho khuyến mại mới nhất từ Hồng Ký.
- Khám phá kho bài viết hữu ích về hướng dẫn sử dụng sản phẩm hiệu quả và tối ưu nhất.
- Hỗ trợ kỹ thuật, phản hồi và góp ý khiếu nại.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi tại: www.hongky.com
Hotline: 1900 63 65 36
  • 4
4 (1)
Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 500+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download All Apps And Games without registration and send SMS!

Related