Devira

Devira
  • Android 4.1 Android
  • Version: 1.0.29.0-devira
  • 30 MB
Download

Updated to version 1.0.29.0-devira!


App Name Devira
Version 1.0.29.0-devira
Developer Evira AB
OS Android 4.1
Updated 2022-09-22
Devira 1 Devira 2 Devira 3 Devira 4

Download Devira App Android

Devira är menat att användas tillsammans med kvalificerad klinik eller hälsocoach och hjälper till med uppföljning, målsättning och kommunikation kring viktnedgång.

Devira är en vuxenanpassad app baserad på (och ägd av) Evira, vilket är CE-märkt som en medicinteknisk produkt och registrerat hos Läkemedelsverket.
  • 4
4 (241957)
Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 1+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download All Apps And Games without registration and send SMS!

Related