ვეფხისტყაოსანი თამაში

ვეფხისტყაოსანი თამაში
  • Android 4.1 Android
  • Version: 1.6
  • 3 MB
Download

Updated to version 1.6!


Game Name ვეფხისტყაოსანი თამაში
Version 1.6
Developer Davit Tevzadze (დავით თევზაძე)
OS Android 4.1
Updated 2022-09-25
ვეფხისტყაოსანი თამაში 1 ვეფხისტყაოსანი თამაში 2 ვეფხისტყაოსანი თამაში 3 ვეფხისტყაოსანი თამაში 4 ვეფხისტყაოსანი თამაში 5 ვეფხისტყაოსანი თამაში 6 ვეფხისტყაოსანი თამაში 7 ვეფხისტყაოსანი თამაში 8 ვეფხისტყაოსანი თამაში 9 ვეფხისტყაოსანი თამაში 10 ვეფხისტყაოსანი თამაში 11 ვეფხისტყაოსანი თამაში 12 ვეფხისტყაოსანი თამაში 13 ვეფხისტყაოსანი თამაში 14 ვეფხისტყაოსანი თამაში 15 ვეფხისტყაოსანი თამაში 16 ვეფხისტყაოსანი თამაში 17 ვეფხისტყაოსანი თამაში 18 ვეფხისტყაოსანი თამაში 19 ვეფხისტყაოსანი თამაში 20 ვეფხისტყაოსანი თამაში 21 ვეფხისტყაოსანი თამაში 22 ვეფხისტყაოსანი თამაში 23 ვეფხისტყაოსანი თამაში 24

Download ვეფხისტყაოსანი თამაში Game Android

Puzzle with a panther

The game contains the first 700 stanzas of the Panther. The rest of the updates will be added in stages.

By default, stanzas from beginning to end will appear on the screen in sequence at the beginning of the game.

At the beginning in the upper right corner is the Check mark button "Stanzas messy" by clicking on it you can display a random stanza on the screen. In such a situation the game has no end

At the top are the help buttons 1,2,3 and the arrow.
Pressing the buttons removes the incorrect answer with the appropriate numbering on the button. The arrow can be used to skip the stanza.

The count starts from using the help and in case of the next 10 correct answers the help button will be reactivated.

Your best result will be remembered in the Maximum Result field.

Game puzzle, quiz, The Knight in the Panther's Skin.
  • 4
4 (892996)
Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 500+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download All Apps And Games without registration and send SMS!

Related