جملات فلسفی

جملات فلسفی
  • Android 4.1 Android
  • Version: 4
  • 8 MB
Download

Updated to version 4!


App Name جملات فلسفی
Version 4
Developer poya
OS Android 4.1
Updated 2022-08-30
جملات فلسفی 1 جملات فلسفی 2 جملات فلسفی 3

Download جملات فلسفی App Android

جملات و متن های کوتاه پندآموز و نصیحتی، متن های پندآموز عاشقانه، سخنان پندآموز بزرگان
با این جملات پندآموز از بزرگان میتوانید راه های تفکر و اندیشیدن را بر مسیر خود باز کنید
اگر شما افکارتان را کنترل نمی کنید،

پس کی کنترل می کند؟

همسر یا اربابتان یا مادرتان؟

پس مالک احساس خویش باشید
  • 4
4 (801563)
Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 100+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download All Apps And Games without registration and send SMS!

Related