دعای استغاثه صوتی با ترجمه

دعای استغاثه صوتی با ترجمه
  • Android 4.1 Android
  • Version: 1
  • 12 MB
Download

Updated to version 1!


app Name دعای استغاثه صوتی با ترجمه
Version 1
Developer father application android
OS Android 4.1
Updated 2021-02-07

Download دعای استغاثه صوتی با ترجمه app Android

استغاثه به معنای کمک‌ خواستن به هنگام بلا و گرفتاری است. استغاثه بر دو نوع استغاثه به خدا و بندگان است. آیات و همچنین سیره مسلمانان بر جایز بودن استغاثه به خدا دلالت دارد. اما درباره استغاثه به اولیای الهی (زندگان و ارواح مردگان) اختلاف است.

ویژگی های اپلیکیشن دعای استغاثه صوتی با ترجمه :

** طراحی کاربردی
** ترجمه فارسی
** پخش صوتی
** ابزار کنترلی پخش
  • 4
4 (935346)
Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 100+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download All Apps And Games without registration and send SMS!

Related