Giáo Hội Phật Giáo

Giáo Hội Phật Giáo
  • Android 4.1 Android
  • Version: 1.0
  • 145 MB
Download

Updated to version 1.0!


app Name Giáo Hội Phật Giáo
Version 1.0
Developer Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
OS Android 4.1
Updated 2021-08-20

Download Giáo Hội Phật Giáo app Android

- Tạo dựng môi trường làm việc, liên kết giữa người dùng để trao đổi, nắm bắt thông tin và xử lý công việc mọi lúc mọi nơi.
- Giúp việc chỉ đạo điều hành được tập trung, nhanh chóng, kịp thời chính xác. Tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm chi phí điện thoại, di chuyển, giấy tờ in ấn...
- Giúp người dùng nắm bắt được các số liệu, các báo cáo, tin tức quan trọng, theo dõi lịch làm việc thuận tiện.
- Trao đổi công việc dễ dàng qua tin nhắn và nhóm chat.
  • 4.9
4.9 (17)
Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 100+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download All Apps And Games without registration and send SMS!

Related