ECHO MEDI

ECHO MEDI
  • Android 4.1 Android
  • Version: 1.0.4
  • 42 MB
Download

Updated to version 1.0.4!


App Name ECHO MEDI
Version 1.0.4
Developer ECHO MEDI: Hệ Thống Y Tế Toàn Diện
OS Android 4.1
Updated 2023-04-23
ECHO MEDI 1 ECHO MEDI 2 ECHO MEDI 3 ECHO MEDI 4 ECHO MEDI 5 ECHO MEDI 6

Download ECHO MEDI App Android

ECHO MEDI là hệ thống y tế toàn diện cho bạn và gia đình. Chúng tôi đi đầu tại Việt Nam trong việc nâng cấp mô hình “Bác sĩ gia đình” của các nước tiên tiến trên thế giới. ECHO MEDI tập hợp một đội ngũ các bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng được đào tạo trong và ngoài nước để cùng chăm sóc, theo dõi và nâng cao sức khỏe của mọi khách hàng.

- Đặt lịch hẹn
- Xem lịch sử bệnh án
- Hội thoại với hỗ trợ viên, bác sĩ
- Xem thông tin các gói khám bệnh
  • 4
4 (370220)

Additional Information:
  • Updated
  • Price$0
  • Installs 10+
  • Rated for 12+ years
Good speed and no viruses!

On our site you can easily download All Apps And Games without registration and send SMS!

Related